Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

277/Α`/5.10.1973

Υπουργεία:

Υπουργικό Συμβούλιο

Λέξεις Κλειδιά:

λατομικά ορυκτά

μεταλλεία - λατομεία

μεταλλευτικά ορυκτά

μεταλλευτικός κώδικας

ορυκτές ύλες

Ν.Δ. 210/1973 - Περί μεταλλευτικού κώδικος

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. 1)
 • Ορυκτές ύλες : (άρθ. 1)
 • Μεταλλευτικά ορυκτά : (άρθ. 2)
 • Κυριότητα μεταλλευτικών ορυκτών : (άρθ. 3)
 • Άρση αμφιβολιών : (άρθ. 4)
 • Λατομικά ορυκτά : (άρθ. 5)
 • Κυριότητα λατομικών ορυκτών : (άρθ. 6)
 • Προθεσμίες : (άρθ. 7)
 • Κτήση από αλλοδαπούς : (άρθ. 8)
 • Κτήση δικαιωμάτων σε παραμεθόριες και λοιπές περιοχές : (άρθ. 13)
 • Μεταλλευτική έρευνα : (κεφ. 2)
 • Μεταλλειοκτησία : (άρθ. 15)
 • Μεταλλευτική έρευνα : (άρθ. 16)
 • Αίτηση άδειας : (άρθ. 20)
 • Παραίτηση : (άρθ. 28)
 • Άδεια ερευνών : (άρθ. 29)
 • Προσωρινή κατάληψη : (άρθ. 38)
 • Αποζημίωση - εγγύηση : (άρθ. 39)
 • Παραίτηση από άδεια : (άρθ. 42)
 • Παραχώρηση μεταλλείου : (κεφ. 3)
 • Μεταλλειοκτησία – Έννοια – Περιεχόμενο - Μεταβολές : (κεφ. 4)
 • Συμεταλλειοκτησία και ρυθμίσεις των μεταξύ τους σχέσεων : (κεφ. 5)
 • Υποχρεώσεις και δικαιώματα μεταλλειοκτητών : (κεφ. 6)
 • Μεταλλευτικά δικαιώματα του δημοσίου : (κεφ. 7)
 • Έλεγχος και εποπτεία εκμεταλλεύσεως μεταλλείων - Κυρώσεις : (κεφ. 8)
 • Άδεια εγκαταστάσεως μηχανημάτων κ.λπ. : (άρθ. 158)
 • Άδεια λειτουργίας : (άρθ. 159)
 • Κανονισμός εργασιών : (άρθ. 162)
 • Συλλογικά όργανα : (κεφ. 9)
 • Ειδικές διατάξεις : (κεφ. 10)

Τροποποιήθηκε από το :

 • N. 4512/2018, (ΦΕΚ 5/Α/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»
 • N. 4280/2014, (ΦΕΚ 159/Β/8.8.2014) «Περιβαλλοντική αναβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση − Βιώσιμη ανάπτυξη οικισμών Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις»
 • Ν. 4001/2011, (ΦΕΚ 179/Α/8.8.2011) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις»
 • Ν. 1428/1984, (ΦΕΚ 43/Α/11.4.1984) «Εκμετάλλευση λατομείων αδρανών υλικών και άλλες διατάξεις»

Καταργεί:


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 277Α_73 (Μέγεθος: 860 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.