Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μυοσκελετικές παθήσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

67/Α`/26.3.1998

Υπουργεία:

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Λέξεις Κλειδιά:

ακραία καιρικά φαινόμενα

ακτινοβολία

αμίαντος

ανάπαυση

ανήλικοι

ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα

απαγόρευση εργασίας

βαρούλκο

βιολογικοί παράγοντες

γερανογέφυρα

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διάλειμμα

εβδομαδιαία ανάπαυση

εκρηκτικές ύλες

ελαφρά εργασία

επικίνδυνοι παράγοντες

εργασία ανηλίκων

εργασίες κατεδάφισης

έφηβος

ημερήσια ανάπαυση

θόρυβος

ιατρική παρακολούθηση

ιοντίζουσα ακτινοβολία

μηχανές

μόλυβδος

μυοσκελετικές παθήσεις

νέος

νυκτερινή εργασία

παιδί

πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες

πρέσσα με έκκεντρο

υπόγειες εργασίες

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φώσφορος

χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

χημικοί παράγοντες

χρόνος ανάπαυσης

χρόνος εργασίας

ψύχος

Π.Δ. 62/1998 - Μέτρα για την προστασία των νέων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με την οδηγία 94/33/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (νέος, παιδί, έφηβος, ελαφρά εργασία, χρόνος εργασίας, περίοδος ανάπαυσης) : (άρθ. 2)
 • Χρονικά όρια εργασίας των εφήβων : (άρθ. 3)
 • Απαγόρευση εργασίας των παιδιών : (άρθ. 4)
 • Πολιτιστικές και συναφείς δραστηριότητες : (άρθ. 5)
 • Γενικές υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 6)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 6 §2)
 • Ευάλωτη φύση των νέων - Απαγορεύσεις εργασιών : (άρθ. 7)
 • Απαγόρευση νυκτερινής εργασίας εφήβων : (άρθ. 8)
 • Ημερήσια και εβδομαδιαία ανάπαυση εφήβων : (άρθ. 9)
 • Διάλειμμα : (άρθ. 10)
 • Απαγόρευση εργασιών με αμίαντο : (παράρτ. Ι §3.5)
 • Απαγόρευση εργασιών με μόλυβδο και ενώσεις του : (παράρτ. Ι §3.5)
 • Απαγόρευση εργασίας σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες κατά την εκτέλεση υπαίθριων εργασιών : (παράρτ. ΙΙ §2)
 • Απαγόρευση εργασιών με έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία : (παράρτ. ΙΙ §3α)
 • Απαγόρευση εργασιών με έκθεση σε θόρυβο : (παράρτ. ΙΙ §3β)
 • Ανύψωση φορτίων : (παράρτ. ΙΙ §65)

Τροποποιήθηκε από:

 • Π.Δ. 52/2015, (ΦΕΚ 81/Α/17.7.2015) «Εναρμόνιση με την οδηγία 2014/27/ΕΕ «Για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 92/58/ΕΟΚ, 92/85/ΕΟΚ, 94/33/ΕΚ, 98/24/ΕΚ και της οδηγίας 2004/37/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ώστε να ευθυγραμμιστούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων» − Τροποποίηση των Π.δ. 105/1995, Π.δ. 176/1997, Π.δ. 62/1998, Π.δ. 338/2001 και Π.δ. 399/1994»
 • Ν. 2956/2001, (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001) «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις»

Συμπληρώθηκε από την :


Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 67A_98 (Μέγεθος: 449 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.