Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μυοσκελετικές παθήσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

221/Α`/19.12.1994

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εμπορίου

Εθνικής Οικονομίας

Εργασίας

Εσωτερικών

Οικονομικών

Προεδρίας της Κυβέρνησης

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διαβούλευση με τους εργαζομένους

διάλειμμα

εκπαίδευση εργαζομένων

ενημέρωση εργαζομένων

εργαζόμενος

ηλεκτροστατικό πεδίο

θερμοκρασία

θέση εργασίας

θόρυβος

ιατρική εξέταση

κυρώσεις

μυοσκελετικές παθήσεις

οθόνες οπτικής απεικόνισης (ΟΟΑ)

οργάνωση της εργασίας

προστασία της υγείας

υποπόδιο

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φωτισμός

Π.Δ. 398/1994 - Eλάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας κατά την εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης σε συμμόρφωση με την οδηγία του Συμβουλίου 90/270/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (οθόνη οπτικής απεικόνισης, θέση εργασίας, εργαζόμενος) : (άρθ. 2)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 3 §1)
 • Υποχρεώσεις κατασκευαστών- Προμηθευτών -Εισαγωγέων : (άρθ. 4)
 • Θέσεις εργασίας που τίθενται σε λειτουργία για πρώτη φορά : (άρθ. 5)
 • Θέσεις εργασίας που ήδη λειτουργούν : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Οργάνωση της καθημερινής εργασίας : (άρθ. 8)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Προστασία της υγείας των εργαζομένων –ιατρικές εξετάσεις : (άρθ. 10)
 • Ελάχιστες προδιαγραφές : (παράρτημα Ι)
 • Εξοπλισμός : (παράρτημα Ι §1)
 • Περιβάλλον : (παράρτημα Ι §2)
 • Διασύνδεση ηλεκτρονικού υπολογιστή - ανθρώπου : (παράρτημα Ι §3)
 • Αλλαγές δραστηριότητας και διαλείμματα εργασίας : (παράρτημα Ι §4)
 • Συνιστώμενα χαρακτηριστικά εξοπλισμού και θέσεων εργασίας : (παράρτημα ΙΙ)
 • Οθόνη : (παράρτημα ΙΙ §1)
 • Φωτισμός : (παράρτημα ΙΙ §2)
 • Θόρυβος : (παράρτημα ΙΙ §3)
 • Θερμοκρασία – υγρασία : (παράρτημα ΙΙ §4)
 • Ηλεκτροστατικό πεδίο : (παράρτημα ΙΙ §5)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 221A-94 (Μέγεθος: 1190 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.