Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Μ > Μυοσκελετικές παθήσεις >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

10/Α`/18.1.1996

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Εθνικής Οικονομίας

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Μεταφορών & Επικοινωνιών

Οικονομικών

Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

ΑμΕΑ

απαγωγή παραγόντων

αποβάθρα

αποδυτήρια

αποχωρητήρια

βαριά εργασία

γαλουχούσα

δάπεδα

διάδρομοι κυκλοφορίας

έγκυος

εκπρόσωπος εργαζομένων

ελαφρά εργασία

ενημέρωση εργαζομένων

εξαερισμός

εξέδρα φόρτωσης

έξοδος κινδύνου

εξωτερικοί χώροι εργασίας

εργαζόμενος

εργαζόμενος με ειδικές ανάγκες

εργοδότης

ζώνη κινδύνου

ηλεκτρική εγκατάσταση

ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

θερμοκρασία

θέση εργασίας

θεσμικό πλαίσιο

θύρα ασφαλείας

κουπαστή

κτιριολογικές απαιτήσεις

κυλιόμενη σκάλα

κυλιόμενος διάδρομος

μυοσκελετικές παθήσεις

νιπτήρας

ντους

όδευση διαφυγής

πεζογέφυρα

περιεχόμενο φαρμακείου

πόσιμο νερό

προδιαγραφές χώρων εργασίας

πρώτες βοήθειες

πτώσεις

πυρανίχνευση

πυροπροστασία

πυρόσβεση

σκάλα

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φωτισμός

χώρος ανάπαυσης

χώρος εργασίας

ψύχος

Π.Δ. 16/1996 - Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Σκοπός –Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής: (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (χώροι εργασίας, εργαζόμενος, εργοδότης, εκπρόσωπος εργαζομένων) : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 3-7)
 • Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά : (άρθ. 3)
 • Χώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί : (άρθ. 4)
 • Μεταβολές χώρων εργασίας : (άρθ. 5)
 • Βεβαίωση – Γνωστοποίηση : (άρθ. 6)
 • Γενικές υποχρεώσεις : (άρθ. 7)
 • Ενημέρωση εργαζομένων: (άρθ. 8)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Προκαταρκτική παρατήρηση : (παρ. Ι §1, παρ. ΙΙ §1)
 • Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια : (παρ. Ι §2, παρ. ΙΙ §2)
 • Ηλεκτρική εγκατάσταση : (παρ. Ι §3, παρ. ΙΙ §3)
 • Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου: (παρ. Ι §4, παρ. ΙΙ §4)
 • Πυρανίχνευση και πυρόσβεση: (παρ. Ι §5, παρ. ΙΙ §5)
 • Εξαερισμός κλειστών χώρων : (παρ. Ι §6, παρ. ΙΙ §6)
 • Απαγωγή παραγόντων: (παρ. Ι §7, παρ. ΙΙ §7)
 • Θερμοκρασία χώρων: (παρ. Ι §8, παρ. ΙΙ §8)
 • Φωτισμός: (παρ. Ι §9, παρ. ΙΙ §9)
 • Δάπεδα, τοίχοι, οροφές και στέγες χώρων: (παρ. Ι §10, παρ. ΙΙ §10)
 • Μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο στα δάπεδα : (παρ. Ι §10.3.2, παρ. ΙΙ §10.2.3)
 • Παράθυρα και φεγγίτες χώρων : (παρ. Ι §11)
 • Θύρες και πύλες: (παρ. Ι §12, παρ. ΙΙ §11)
 • Διάδρομοι κυκλοφορίας: (παρ. Ι §13, παρ. ΙΙ §12)
 • Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειμένων- Ζώνες κινδύνου: (παρ. Ι §14, παρ. ΙΙ §13)
 • Προστατευτικό προπέτασμα έναντι πτώσης : (παρ. Ι §14.1, παρ. ΙΙ §13.1)
 • Κυλιόμενες σκάλες – κυλιόμενοι διάδρομοι: (παρ. Ι §15, παρ. ΙΙ §14)
 • Αποβάθρες και εξέδρες φόρτωσης: (παρ. Ι §16, παρ. ΙΙ §15)
 • Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων: (παρ. Ι §17, παρ. ΙΙ §16)
 • Χώρος για την ελευθερία κινήσεων στη θέση εργασίας : (παρ. Ι §17, παρ. ΙΙ §16)
 • Χώροι ανάπαυσης: (παρ. Ι §18, παρ. ΙΙ §17)
 • Προστασία μη καπνιζόντων από την ενόχληση που προκαλεί ο καπνός : (παρ. Ι §18.3, παρ. ΙΙ §17.3)
 • Πόσιμο νερό: (παρ. Ι §18.5, παρ. ΙΙ §17.5)
 • Διάθεση καθισμάτων στους εργαζόμενους που η φύση της εργασίας τους επιβάλλει ορθοστασίας : (παρ. Ι §18.8, παρ. ΙΙ §17.8)
 • Έγκυες και γαλουχούσες: (παρ. Ι §19, παρ. ΙΙ §18)
 • Εξοπλισμός υγιεινής: (παρ. Ι §20, παρ. ΙΙ §19)
 • Πρώτες βοήθειες: (παρ. Ι §21, παρ. ΙΙ §20)
 • Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια: (παρ. Ι §20.1, παρ. ΙΙ §19.1)
 • Λουτρά (ντους), νιπτήρες: (παρ. Ι §20.2, παρ. ΙΙ §19.2)
 • Αποχωρητήρια και νιπτήρες: (παρ. Ι §20.3, παρ. ΙΙ §19.3)
 • Χώροι πρώτων βοηθειών : (παρ. Ι §21, παρ. ΙΙ §20)
 • Ύπαρξη χώρου πρώτων βοηθειών σε επιχειρήσεις με > 100 εργαζόμενους : (παρ. Ι §21.1, παρ. ΙΙ §20.1)
 • Περιεχόμενο φαρμακείου: (παρ. Ι §21.3, παρ. ΙΙ §20.3)
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες: (παρ. Ι §22, παρ. ΙΙ §21)
 • Κυκλοφορία πεζών και οχημάτων: (παρ. ΙΙ §22)
 • Εξωτερικοί χώροι εργασίας: (παρ. Ι §23, παρ. ΙΙ §23.1)
 • Φωτισμός εξωτερικών χώρων εργασίας: (παρ. Ι §23.4, παρ. ΙΙ §23)

Σχετικό έγγραφο:

 • Εγκ. οικ. 130532/31.7.1996 «εφαρμογής του π.δ. 16/1996 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/654/ΕΟΚ»»

Τροποποιήθηκε από :

Καταργεί:

 • Π.Δ. της 14.3.1934, (ΦΕΚ 112/Α/22.3.1934) «Περί υγιεινής και ασφαλείας των εργατών και υπαλλήλων των πάσης φύσεως βιομηχανικών και βιοτεχνικών εργοστασίων, εργαστηρίων κλπ» → → → (τα κεφ Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, ΙΖ)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 10A_96 (Μέγεθος: 959 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.