Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ι > Ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ) >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

2457/Β`/3.11.2011

Υπουργεία:

Οικονομικών

Προστασίας του Πολίτη

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια οπλοφορίας

δικαιολογητικά

εκπαίδευση εργαζομένων

ιατρική εξέταση

ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (ΙΕΠΥΑ)

πρόγραμμα εκπαίδευσης

πρόγραμμα επιμόρφωσης

Υ.Α. 1016/109/169−γ΄/2011 - Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Βασική εκπαίδευση : (κεφ. Α)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά : (άρθ. 1)
 • Σύσταση και συγκρότηση ειδικών υγειονομικών επιτροπών : (άρθ. 2)
 • Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων : (άρθ. 3)
 • Απόρρητο και ασφάλεια αποτελεσμάτων : (άρθ. 4)
 • Περιεχόμενο βασικής εκπαίδευσης : (άρθ. 5)
 • Περιοδική εκπαίδευση : (κεφ.Β)
 • Απαιτούμενα δικαιολογητικά : (άρθ. 6)
 • Διαδικασία εξέτασης υποψηφίων : (άρθ. 7)
 • Περιεχόμενο περιοδικής εκπαίδευσης : (άρθ. 8)
 • Υποχρεώσεις − αξιολόγηση εκπαιδευόμενων : (κεφ. Γ)
 • Υποχρεώσεις των εκπαιδευομένων : (άρθ. 9)
 • Αξιολόγηση των εκπαιδευομένων : (άρθ. 10)
 • Διδακτικό προσωπικό : (άρθ. 11)
 • Αποζημίωση διδακτικού προσωπικού και εκπαιδευόμενων : (άρθ. 12)
 • Γενικές διατάξεις : (κεφ. Ε)
 • Ελάχιστος αριθμός εκπαιδευομένων: (άρθ. 13)
 • Δαπάνες εκπαίδευσης : (άρθ. 14)
 • Ισχύς χορηγούμενου πιστοποιητικού : (άρθ. 15)
 • Ανάκληση αδειών οπλοφορίας : (άρθ. 16)

Τροποποιήθηκε από :

 • Υ.Α. 1016/109/169−ιδ΄/2014, (ΦΕΚ 2775/Β/16.10.2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 1016/109/169−γ από 14.10.2011 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη «Καθορισμός του είδους των ιατρικών εξετάσεων, του περιεχομένου, της διάρκειας και του κόστους της βασικής και περιοδικής εκπαίδευσης, καθώς και των κριτηρίων και της διαδικασίας πιστοποίησης της ικανότητας του προσωπικού των Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α.) για οπλοφορία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» (ΦΕΚ 2457/Β)»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 2457Β_2011 (Μέγεθος: 400 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.