Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

121/Α`/5.7.2004

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Απασχόλησης & Κοινωνικής Ανάπτυξης

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λέξεις Κλειδιά:

ακραία καιρικά φαινόμενα

ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα

αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων

ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες

ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες

εκπαίδευση εργαζομένων

ενημέρωση εργαζομένων

εξοπλισμός εργασίας

εργασίες σε ύψος

ζώνη ασφαλείας

ικριώματα

κλίμακα

μέσα ατομικής προστασίας

μηχανές

μηχανήματα έργων (ΜΕ)

οικοδομικά και τεχνικά έργα

ολίσθηση

οργάνωση πρόληψης ατυχημάτων στα εργοτάξια

σκάλα

συναρμολόγηση ικριωμάτων

σχοινί ασφαλείας

σχοινί εργασίας

φορητή κλίμακα

χειρολαβή

Π.Δ. 155/2004 - Τροποποίηση του π.δ 395/94 «ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας για τη χρησιμοποίηση εξοπλισμού εργασίας από τους εργαζόμενους κατά την εργασία τους σε συμμόρφωση με την οδηγία 89/655/ΕΟΚ» (Α/220) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συμμόρφωση με την οδηγία 2001/45/ΕΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ασφάλεια εργασίας με φορητές μηχανικές σκάλες : (άρθ. 2)
 • Ασφάλεια εργασίας με φορητές σκάλες : (άρθ. 2)
 • Εργασίες σε ύψος : (άρθ. 2)
 • Απαγόρευση προσωρινών εργασιών σε ύψος λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών : (άρθ. 2§4.1.6)
 • Χρησιμοποίηση κλιμάκων : (άρθ. 2 §4.2)
 • Ασφαλή στήριξη και χειρολαβή : άρθ. 2§4.2.3)
 • Χρησιμοποίηση ικριωμάτων : (άρθ. 2§4.3)
 • Συναρμολόγηση, αποσυναρμολόγηση ικριωμάτων με την επίβλεψη αρμόδιου προσώπου : (άρθ. 2§4.3.6)
 • Τεχνικές πρόσβασης και τοποθέτησης με τη βοήθεια σκοινιών : (άρθ. 2 §4.4)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 2 §4.4 στ)
 • Μέσα ατομικής προστασίας : (άρθ. 2§4.4)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 121A-04 (Μέγεθος: 50 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.