Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

150/Α`/15.7.1997

Υπουργεία:

Ανάπτυξης

Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών

Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Υγείας & Πρόνοιας

Λέξεις Κλειδιά:

άδεια εργασίας

απαγωγή παραγόντων

αποδυτήρια

αποχωρητήρια

γαλουχούσα

δάπεδα

διαβούλευση με τους εργαζομένους

διάδρομοι κυκλοφορίας

έγγραφο ασφάλειας και υγείας

έγκυος

εκρήξιμες ατμόσφαιρες

ενημέρωση εργαζομένων

εξαερισμός

έξοδος κινδύνου

εξορυκτική βιομηχανία

επίβλεψη υγείας

επιθεώρηση εργασίας

εργαζόμενος με ειδικές ανάγκες

ζώνη κινδύνου

ηλεκτρικός εξοπλισμός

θερμοκρασία

μεταλλεία - λατομεία

μηχανολογικός εξοπλισμός

νιπτήρας

όδευση διαφυγής

οικοδομικά και τεχνικά έργα

οργάνωση της εργασίας

ορυχεία

πρώτες βοήθειες

πτώσεις

πυρανίχνευση

πυρασφάλεια

πυροπροστασία

συντήρηση

τηλεχειρισμός

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

φαρμακείο

φρέατα

φωτισμός

χρήση ελικοπτέρου

χώρος ανάπαυσης

χώρος εργασίας

Π.Δ. 177/1997 - Ελάχιστες προδιαγραφές για τη βελτίωση της προστασίας, της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων στις εξορυκτικές δια γεωτρήσεων βιομηχανίες σε συμμόρφωση με την οδηγία 92/91/ΕΟΚ

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα :

 • Αντικείμενο- πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εξορυκτική δια γεωτρήσεων βιομηχανία, χώρος εργασίας, αρμόδια επιθεώρηση εργασίας) : (άρθ. 2)
 • Υποχρεώσεις εργοδοτών : (άρθ. 3-12)
 • Γενικές υποχρεώσεις : (άρθ. 3)
 • Έγγραφο ασφάλειας και υγείας : (άρθ. 3 §2, τμήμα Γ §1.1.)
 • Προστασία από πυρκαγιά, έκρηξη και ατμόσφαιρα που θέτει σε κίνδυνο την υγεία : (άρθ. 4)
 • Μέσα εκκένωσης και διάσωσης : (άρθ. 5)
 • Συστήματα επικοινωνίας, προειδοποίησης και συναγερμού : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση των εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Επίβλεψη της υγείας : (άρθ. 8)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Χώροι εργασίας που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά : (άρθ. 10)
 • Χώροι εργασίας που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί : (άρθ. 11)
 • Μεταβολές των χώρων εργασίας : (άρθ. 12)
 • Ελάχιστες κοινές προδιαγραφές για τους τομείς των χερσαίων και θαλάσσιων εργασιών : (τμήμα Α)
 • Σταθερότητα, στερεότητα, αντοχή και ευστάθεια : (τμήμα Α §1)
 • Οργάνωση και εποπτεία : (τμήμα Α §2)
 • Γραπτές οδηγίες : (τμήμα Α §2.6.)
 • Ασφαλείς τρόποι εργασίας : (τμήμα Α §2.7.)
 • Άδεια εργασίας : (τμήμα Α §2.8.)
 • Τακτικός έλεγχος των μέτρων για την υγεία και την ασφάλεια : (τμήμα Α §2.9.)
 • Μηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισμός και εγκαταστάσεις : (τμήμα Α §3)
 • Συντήρηση : (τμήμα Α §4)
 • Έλεγχος των φρεάτων : (τμήμα Α §5)
 • Προστασία από βλαβερά αέρια και κίνδυνο εκρήξεων : (τμήμα Α §6)
 • Οδοί διαφυγής και έξοδοι κινδύνου : (τμήμα Α §7)
 • Εξαερισμός κλειστών χώρων εργασίας : (τμήμα Α §8)
 • Απαγωγή παραγόντων : (τμήμα Α §9)
 • Θερμοκρασία των χώρων : (τμήμα Α §10)
 • Δάπεδα, τοίχοι, οροφές και στέγες χώρων : (τμήμα Α §11)
 • Φωτισμός : (τμήμα Α §12)
 • Παράθυρα και φεγγίτες : (τμήμα Α §13)
 • Θύρες και πύλες : (τμήμα Α §14)
 • Διάδρομοι κυκλοφορίας : (τμήμα Α §15)
 • Προστασία από πτώσεις και πτώση αντικειμένων –ζώνες κινδύνου : (τμήμα Α §16)
 • Διαστάσεις και όγκος αέρα των χώρων : (τμήμα Α §17)
 • Χώροι ανάπαυσης : (τμήμα Α §18)
 • Εξωτερικοί χώροι εργασίας : (τμήμα Α §19)
 • Έγκυες γυναίκες και γαλουχούσες μητέρες : (τμήμα Α §20)
 • Εργαζόμενοι με ειδικές ανάγκες : (τμήμα Α §21)
 • Ελάχιστες ειδικές προδιαγραφές ξηράς : (τμήμα Β)
 • Πυρανίχνευση και κατάσβεση πυρκαγιάς : (τμήμα Β §1, τμήμα Γ §2)
 • Τηλεχειρισμός σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης : (τμήμα Β §2, τμήμα Γ §3)
 • Μέσα επικοινωνίας υπό κανονικές συνθήκες και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης : (τμήμα Β §3, τμήμα Γ §4)
 • Ασφαλή σημεία συγκέντρωσης και κατάλογος προσωπικού : (τμήμα Β §4, τμήμα Γ §5)
 • Μέσα εκκένωσης και διάσωσης : (τμήμα Β §5, τμήμα Γ §6)
 • Ασκήσεις ασφάλειας : (τμήμα Β §6, τμήμα Γ §7)
 • Εξοπλισμός υγιεινής : (τμήμα Β §7, τμήμα Γ §8)
 • Αποδυτήρια και ιματιοφυλάκια για τα ενδύματα : (τμήμα Β §7.1, τμήμα Γ §8.1)
 • Λουτρά (ντους), νιπτήρες : (τμήμα Β §7.2, τμήμα Γ §8.2)
 • Αποχωρητήρια και νιπτήρες : (τμήμα Β §7.3, τμήμα Γ §8.3)
 • Χώροι και εξοπλισμός πρώτων βοηθειών : (τμήμα Β §8, τμήμα Γ §9)
 • Οδοί επικοινωνίας : (τμήμα Β §9)
 • Ελάχιστες προδιαγραφές «θαλάσσης» : (τμήμα Γ)
 • Προαταρκτική παρατήρηση : (τμήμα Γ §1)
 • Καταλύματα : (τμήμα Γ §10)
 • Χρήση ελικοπτέρου : (τμήμα Γ §11)
 • Τοποθέτηση εγκαταστάσεων στη θάλασσα –ασφάλεια και σταθερότητα : (τμήμα Γ §12)

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 150A_97 (Μέγεθος: 1440 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.