Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

97/Α`/30.5.1995

Υπουργεία:

Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας

Γεωργίας

Εθνικής Οικονομίας

Εσωτερικών

Οικονομικών

Προεδρίας της Κυβέρνησης

Υγείας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Λέξεις Κλειδιά:

βακτήριο

βιολογικοί παράγοντες

γραπτή εκτίμηση του κινδύνου

διαβούλευση με τους εργαζομένους

εκπαίδευση εργαζομένων

ενημέρωση εργαζομένων

επικίνδυνοι παράγοντες

ιατρική εξέταση

ιατρική παρακολούθηση

ιατρός εργασίας (ΙΕ)

ιός

μύκητας

παράσιτο

ταξινόμηση

υποχρεώσεις εργοδοτών - εργαζομένων

Π.Δ. 186/1995 - Προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσής τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες του Συμβουλίου 90/679/EOK και 93/88/EOK

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός –Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί : (άρθ. 2)
 • Γραπτή εκτίμηση κινδύνου : (άρθ. 3 §1)
 • Εφαρμογή των άρθρων σύμφωνα με την εκτίμηση των κινδύνων : (άρθ. 4)
 • Αντικατάσταση : (άρθ. 5)
 • Περιορισμός των κινδύνων : (άρθ. 6)
 • Ενημέρωση της αρμόδιας αρχής : (άρθ. 7)
 • Υγιεινή και ατομική προστασία : (άρθ. 8)
 • Εκπαίδευση εργαζομένων : (άρθ. 9)
 • Ενημέρωση εργαζομένων : (άρθ. 10)
 • Κατάλογοι εκτιθέμενων εργαζόμενων : (άρθ. 11)
 • Διαβούλευση και συμμετοχή των εργαζόμενων : (άρθ. 12)
 • Κοινοποίηση στην αρμόδια αρχή : (άρθ. 13)
 • Επίβλεψη της υγείας-Ιατρική παρακολούθηση : (άρθ. 14)
 • Ιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες εκτός από τα διαγνωστικά εργαστήρια : (άρθ. 15)
 • Ειδικά μέτρα για τις βιομηχανικές μεθόδους παραγωγής, τα εργαστήρια και τους θαλάμους ζώων : (άρθ. 16)
 • Ενδεικτικός κατάλογος δραστηριοτήτων : (παράρτ. Ι)
 • Σήμα βιολογικού κινδύνου : (παράρτ. ΙΙ)
 • Κοινοτική ταξινόμηση βιολογικών παραγόντων : (παράρτ. ΙΙΙ)
 • Συστάσεις για την ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων : (παράρτ. IV)
 • Ενδείξεις για τα μέτρα και τα επίπεδα περιορισμού : (παράρτ. V)
 • Περιορισμός για βιομηχανικές διαδικασίες : (παράρτ. VΙ)
 • Συνιστώμενος κώδικας συμπεριφοράς για τον εμβολιασμό : (παράρτ. VΙΙ)
 • Έλεγχος εφαρμογής : (άρθ. 18)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 19)

Τροποποιήθηκε από :

 • Π.Δ. 15/99, (9/Α/2.2.99) «Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ 174/97 (150/Α), σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 97/59/ΕΚ και 97/65/ΕΚ της Επιτροπής»
 • Π.Δ. 174/97, (150/Α/15.7.97) «Τροποποίηση του π.δ 186/95 «προστασία των εργαζομένων από κινδύνους που διατρέχουν λόγω της έκθεσης τους σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 90/679/ΕΟΚ και 93/88/ΕΟΚ» (97/Α) σε συμμόρφωση με την οδηγία 95/30/ΕΚ»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 97A_95 (Μέγεθος: 1245 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.