Υποδοχή

Παρουσίαση

Νομοθεσία

Εθνική

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ευρωπαϊκή

Διεθνής

Θέματα Νομοθεσία...

Νομολογία

Πρότυπα

Έρευνα

Προγράμματα

Κατάρτιση

Θέματα ΥΑΕ

Εκδόσεις

Βιβλιοθήκη

Νέα και Εκδηλώσεις

Λοιπό Υλικό

Διασυνδέσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Tο Μενου τελειώνει εδώ.

Δομή Κόμβου

Βοήθεια

Επικοινωνία

Αποστολή με e-mail

Eξειδικευμένη Αναζήτηση
Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook


Πείτε μας τη γνώμη σας
e-δησεόγραμμα. H μηνιαία έκδοση του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. Εγγραφείτε συνδρομητές στο δωρεάν ηλεκτρονικό δελτίο μας. Ειδήσεις

Eπικαιρότητα

Υποδοχή > Νομοθεσία > Εθνική > Ε > Ενημέρωση εργαζομένων >


Νομοθέτημα

Φ.Ε.Κ. :

252/Β`/16.11.2006

Υπουργεία:

Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

Δικαιοσύνης

Εμπορικής Ναυτιλίας

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης

Οικονομίας & Οικονομικών

Λέξεις Κλειδιά:

διαβούλευση με τους εργαζομένους

εγκατάσταση

εκπρόσωπος εργαζομένων

ενημέρωση εργαζομένων

επιχείρηση

εργαζόμενος

εργοδότης

συνδικαλισμός

Π.Δ. 240/2006 - Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L 80/23.3.2002)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Σκοπός και αρχές : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί (εγκατάσταση, επιχείρηση, διαβούλευση, εργαζόμενος, εργοδότης, εκπρόσωποι των εργαζομένων, ενημέρωση) : (άρθ. 2)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 3)
 • Πρακτικές λεπτομέρειες ενημέρωσης και διαβούλευσης : (άρθ. 4)
 • Ενημέρωση και διαβούλευση βάσει συμφωνίας : (άρθ. 5)
 • Εμπιστευτικές πληροφορίες : (άρθ. 6)
 • Προστασία των εκπροσώπων των εργαζομένων : (άρθ. 7)
 • Προστασία των δικαιωμάτων : (άρθ. 8)
 • Σχέση μεταξύ διατάξεων του παρόντος π.δ και άλλων νομοθετικών διατάξεων : (άρθ. 9)

Τροποποιήθηκε από :

 • N. 4488/2017, (ΦΕΚ 137/Α/13.9.2017) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων, δικαιώματα ατόμων με αναπηρίες και άλλες διατάξεις»

Πλήρη Κείμενα

Αρχείο Adobe Acrobat ΦΕΚ 252Β_06 (Μέγεθος: 116 Kb)Τελευταία Ενημέρωση Κόμβου : 23-10-2019


Πνευματικά δικαιώματα 1993-2019 ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε.

Αποποίηση ευθύνης (Disclaimer)Elinyae congressISO 9001Elinyae@LinkedIn Elinyae@Tweeter Elinyae@Facebook
Κατάλογος Εκδόσεων 1994-2008 Κατάλογος Εκδόσεων 2009-2016Hygeia in Kallikratis

Level A conformance icon, 
     W3C-WAI Web Content Accessibility Guidelines 1.0CIS
EWORX A.E.